Trojka consultatie

Krijg onmiddellijk praktische en fantasierijke hulp van collega’s.

Luisteren is heel moeilijk, omdat het van ons zoveel innerlijke stabiliteit vraagt dat we ons niet langer hoeven te bewijzen door middel van toespraken, argumenten, verklaringen of verklaringen. Echte luisteraars hebben niet langer een innerlijke behoefte om hun aanwezigheid kenbaar te maken. Ze zijn vrij om te ontvangen, te verwelkomen en om te accepteren.

Henri Nouwen

Wat wordt mogelijk gemaakt?

U kan mensen helpen inzicht te krijgen in problemen waarmee zij worden geconfronteerd en lokale kennis te gebruiken om de problemen aan te pakken. In snelle “consultaties” vragen mensen om hulp en krijgen ze onmiddellijk advies van twee anderen. Peer-to-peer coaching helpt bij het ontdekken van alledaagse oplossingen, het onthullen van patronen en het verfijnen van prototypen. Dit is een eenvoudige en effectieve manier om coachingsondersteuning voor individuen verder te zetten dan formele relaties. Trojka consultatie is er altijd voor iedereen die hulp wil krijgen van collega’s of vrienden.

5 structurele elementen – Minimum Specificaties

1. Uitnodiging structureren

Nodig de groep uit om de vragen te verkennen:

 • “Wat is jouw uitdaging?”
 • En “Welke hulp heb je nodig?”

2. Hoe de ruimte is gerangschikt en welke materialen nodig zijn

 • Een willekeurig aantal kleine groepen van 3 stoelen, knie-tot-knie zitplaatsen de voorkeur. Geen tafel!

3. Hoe participatie wordt verdeeld

 • In elke ronde is één deelnemer de “klant”, de andere “consultants”
 • Iedereen heeft een gelijke kans om coaching te ontvangen en te geven

4. Hoe groepen zijn samengesteld

 • Groepen van 3
 • Mensen met verschillende achtergronden en perspectieven zijn het meest behulpzaam

5. Volgorde van stappen en tijdsverdeling

 • Nodig de deelnemers uit om na te denken over de adviesvraag (de uitdaging en de benodigde hulp) die ze van plan zijn te vragen wanneer zij de klanten zijn (1 minuut).
 • In de verschillende groepen deelt de eerste klant zijn of haar vraag (1-2 minuten).
 • Consultants vragen de klant om verhelderende vragen (1-2 minuten).
 • Cliënt draait zich om met zijn of haar rug tegenover de adviseurs (consultants)
 • Samen genereren de consultants ideeën, suggesties, coaching advies (4-5 minuten).
 • Cliënt draait zich om en deelt wat het meest waardevol aan de ervaring was (1-2 minuten)
 • Groepen gaan verder naar de volgende persoon en herhalen bovenvermelde stappen.

WAAROM? doeleinden

 • Verfijn vaardigheden door om hulp te vragen
 • Leer problemen en uitdagingen duidelijk te formuleren
 • Verfijn luister- en spreekvaardigheid
 • Ontwikkel het vermogen om te werken tussen disciplines en functionele silo’s
 • Bouw vertrouwen op in een groep door wederzijdse ondersteuning
 • Bouw capaciteit om zichzelf te organiseren
 • Creëer voorwaarden zodat onvoorspelbare oplossingen tevoorschijn kunnen komen

Tips en vallen

 • Nodig deelnemers uit om groepen te vormen met gemengde rollen / functies
 • Stel voor dat deelnemers zichzelf bekritiseren wanneer ze in de typische valkuilen trappen (bijvoorbeeld door het voortijdig springen naar conclusies)
 • Laat de deelnemers het patroon van de aangeboden ondersteuning proberen op te merken. Het ideaal is om respectvol te provoceren door de cliënt te vertellen “wat je ziet waarvan je denkt dat ze het niet zien”
 • Vertel de deelnemers om risico’s te nemen terwijl ze hun empathie behouden
 • Als de eerste ronde coaching oplevert die niet goed genoeg is, doe dan een tweede ronde
 • Let op dat twee ronden van 10 minuten per klant effectiever zijn dan één ronde van 20 minuten per klant.
 • Houd de ruimtes veilig: als je iets deelt, doe het dan oordeelkundig
 • Vragen die kunnen leiden tot zelfbegrip of zelfcorrectie, zijn mogelijk krachtiger dan advies over wat te doen
 • Vertel klanten om te proberen gefocust te blijven op zelfreflectie door te vragen: “Wat gebeurt hier? Hoe ervaar ik wat er gebeurt? “
 • Maak Trojka Consulting een routine bij vergaderingen en conferenties

Riffs en variaties

 • Meld met 15% oplossingen: elke klant deelt een 15% -oplossing en vraagt ​​om coaching
 • Nodig de cliënt uit om zich om te draaien en tegenover zijn of haar adviseurs te gaan staan ​​nadat de vraag is gedeeld en verhelderd. Dit verdiept nieuwsgierigheid, luisteren, empathie en het nemen van risico’s voor iedereen. Het alternatief om niet om te draaien is ook mogelijk.
 • Beperk de coaching tot het genereren van alleen vragen om de uitdaging te verduidelijken: geen advies geven (ook bekend als “Question-Storming”)
 • Combineer met Helpende-Heuristieken; Gehoord, gezien, gerespecteerd; 9-keer-waarom?

Voorbeelden

 • Voor het begin of einde van stafvergaderingen
 • Na een presentatie, om deelnemers de tijd te geven om volgende stappen te formuleren en te kiezen
 • Voor studenten om elkaar te helpen en om peer-to-peer-leren te bevorderen
 • In het midden van conferenties en grote groepsbijeenkomsten
 • Als een zelf-geïnitieerde oefening binnen een groep

Attributie: Liberating Structure ontwikkeld door Henri Lipmanowicz en Keith McCandless.

Troika Consultatie
Troika Consultatie