Ontdekking en actiedialoog

Lokale oplossingen voor chronische problemen ontdekken, uitvinden en ontketenen.

Leef de vragen nu en misschien zonder het te weten zult u op een dag meegaan in de antwoorden.

Rainier Maria Rilke

Wat wordt mogelijk gemaakt?

Ontdekking & Acties maken het voor een groep of community gemakkelijk om praktijken en gedragingen te ontdekken die sommige individuen (zonder toegang tot speciale bronnen en met dezelfde beperkingen) in staat stellen om betere oplossingen te vinden dan hun leeftijdsgenoten. Dit worden “positief afwijkend” gedrag en praktijken genoemd. Ontdekking & Acties maken het mogelijk voor mensen in de groep, eenheid of gemeenschap om deze praktijken zelf te ontdekken.

Ontdekking & Acties creëren ook gunstige omstandigheden voor het stimuleren van de creativiteit van deelnemers in ruimtes waar ze zich veilig kunnen voelen om nieuwe en effectievere werkwijzen uit te vinden. Verzet tegen verandering vervaagt als deelnemers worden vrijgelaten om vrij te kiezen welke praktijken ze zullen adopteren of proberen en welke problemen ze zullen aanpakken. Ontdekking & Acties maken het mogelijk om in de frontlinie eigenaar te worden van oplossingen.

5 structurele elementen – Minimum Specificatie

1. Uitnodiging structureren

Nodig mensen uit om stilzwijgende of latente oplossingen te vinden voor een gedeelde uitdaging die verborgen zijn tussen mensen in hun werkgroep, eenheid of gemeenschap. Vraag iemand die geïnteresseerd is in het oplossen van het probleem om lid te worden van een kleine groep en deel te nemen aan een Ontdekking en actiedialoog. 

Vraag in de groep zeven progressieve vragen:

 1. Hoe weet je wanneer probleem X aanwezig is?
 2. Hoe draag je effectief bij aan het oplossen van probleem X?
 3. Wat weerhoudt je ervan om dit te doen of deze acties altijd te nemen?
 4. Kent u iemand die probleem X vaak kan oplossen en barrières kan overwinnen? Welk gedrag of welke praktijken hebben hun succes mogelijk gemaakt?
 5. Heb je ideeën?
 6. Wat moet worden gedaan om het te laten gebeuren? Vrijwilligers?
 7. Wie moet er nog meer bij betrokken zijn?

2. Hoe de ruimte is gerangschikt en welke materialen nodig zijn

 • Ontdekking en actiedialogen vinden plaats in een lokale instelling of eenheid
 • Groepen kunnen rond een tafel staan ​​of zitten
 • Papier, flip-over of software / projectieapparatuur nodig om inzichten en acties vast te leggen

3. Hoe participatie wordt verdeeld

 • Facilitator introduceert de vragen
 • Iedereen die in de buurt is, wordt uitgenodigd om deel te nemen en deel te nemen
 • Iedereen in de groep heeft een gelijke kans om bij te dragen

4. Hoe groepen zijn samengesteld

 • De begeleider werkt samen met een partner om te dienen als een recorder
 • Groepsgrootte kan 5-15 personen zijn
 • Diversiteit in rollen en ervaring is een belangrijke troef

5. Volgorde van stappen en tijdtoewijzing

 • Vermeld het doel van het initiatief dat wordt besproken en de Ontdekking en actiedialoog en nodig korte introductie uit (5 minuten)
 • Stel de 7 vragen één voor één op in de volgorde die in de uitnodiging wordt gegeven. Richt ze op de hele groep en geef iedereen de gelegenheid om met elke vraag te praten. Zorg ervoor dat uw recorder inzichten en actie-ideeën vastlegt zodra deze zich voordoen. Grote ideeën kunnen zich voordoen wanneer u dit het minst verwacht. (15-60 minuten)
 • Vraag je recorder om inzichten, actie-ideeën en wie er nog meer moet worden opgenomen opnieuw samen te vatten. (5 minuten)

WAAROM? doeleinden

 • Betrek mensen die werken in het veld bij het vinden van oplossingen voor lastige uitdagingen
 • Ontdek stilzwijgend en latent gedrag en praktijken die positief afwijken van de norm
 • Vonk de opkomst van nieuwe oplossingen
 • Inspireer in plaats van gedrag af te dwingen dat complexe problemen oplost
 • Genereer veranderingen die worden ondersteund omdat ze worden ontdekt en bedacht door de mensen die het werk doen, in plaats van geïmporteerd en opgelegd
 • Los lokale problemen lokaal op en verspreid het aantal eenheden
 • Bouw relaties tussen mensen in verschillende functies en niveaus die anders niet samenwerken om problemen op te lossen

Tips en valkuilen

 • Vraag 2 bestaat vaak uit twee delen: hoe het probleem het individu persoonlijk beïnvloedt en hoe het anderen beïnvloedt.
  • Bijvoorbeeld: “Wat doet u om uzelf tegen infecties te beschermen en wat doet u om infectietransmissies te voorkomen?” Of “Wat doet u om uw studenten betrokken te houden en wat doet u om uzelf energiek en enthousiast te houden?
 • Houd de Ontdekking en actiedialogen vast waar de deelnemers werken om obstakels voor deelname te minimaliseren
 • Maak geïmproviseerde uitnodigingen voor mensen om mee te doen als je het gebied betreedt
 • Creëer een informeel ‘klimaat’, te beginnen met inleidingen en een anekdote, indien van toepassing
 • Zorg voor oogcontact en zit bij de groep (niet hoger of niet weg van de groep)
 • Zorg ervoor dat je veel minder praat dan deelnemers, en moedig iedereen aan om verhalen te delen en te “filteren” voor actiemogelijkheden
 • Gedramatiseerd gedrag veranderen om infecties te stoppen “in deel drie: verhalen uit het veld
 • Merk op wanneer je oordelen vormt over wat goed of fout is, tel dan tot tien en laat het los voordat je iets zegt (je moet mogelijk de hulp van je recorder of een faciliterende collega vragen)
 • Vermijd uitspraken als “dat is een goed idee” en laat ruimte voor deelnemers om hun eigen beoordelingen te maken
 • Demonstreer oprechte nieuwsgierigheid in ieders bijdragen zonder zelf de vragen te beantwoorden: studeer aan de voeten van de mensen die het werk doen
 • Geef geen of neem geen opdrachten!
 • Beoordeel jezelf niet te hard: er is oefening voor nodig om een ​​hoog niveau van vaardigheden te ontwikkelen om deze benadering te faciliteren. Vraag uw recorder om directe feedback.

Riffs en variaties

 • Gebruik TRIZ-achtige vragen in plaats van de eerste drie, namelijk:
  1. Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat probleem X veel erger wordt?
  2. Is er iets dat u op een of andere manier doet, in de vorm of in vorm die lijkt op een van de praktijken die u zojuist hebt genoemd? (in stap 1)
  3. Wat weerhoudt u ervan om deze praktijken te stoppen? (in stap 2)
 • Gebruik inzichten en barrières die naar boven komen om scripts te ontwikkelen voor Improv Prototyping-scènes en om Improv-sessies te organiseren
 • Gebruik dezelfde volgorde en soort vragen om een-op-een gesprekken te leiden
 • Gebruik bij virtuele groepen de chatfunctie om antwoorden op elke vraag te delen en selecteer vervolgens krachtige verhalen / gedragingen / acties die met de hele groep moeten worden uitgesproken

Voorbeelden

 • Voor het verminderen van schade aan patiënten (bijv. Verkeerde operaties aan de kant, vallen van de patiënt, medicatiefouten, iatrogene infecties) met cross-functionele groepen. Video van een Ontdekking en actiedialoog aan de gang om de overdracht van infecties door UHN in Toronto te verminderen.
 • Voor gebruik als hulpmiddel voor het verzamelen van etnografische gegevens binnen een onderzoeksproject met meerdere sites
 • Voor het elimineren van praktijken die professionals ervan weerhouden klanten te helpen onproductief gedrag te veranderen
 • Voor een reeks lokale dialogen om leden van de gemeenschap te helpen oplossingen te vinden voor een chronisch probleem (bijvoorbeeld ontwrichtende kinderen in een klaslokaal, een cyclus van geweld die niet alleen wordt opgelost door overtreders te straffen)
 • Voor het onderzoeken en ontketenen van acties om professionele competenties te ontwikkelen (bijvoorbeeld in medische scholen en sociale dienstverleningsbureaus). Zie ‘Competenties ontwikkelen voor artseneducatie’ in deel drie: verhalen uit het veld.
 • Voor gebruik in een één-op-één gesprek om benaderingen voor een moeilijke uitdaging te vinden

Attributie: Liberating Structure ontwikkeld door Henri Lipmanowicz en Keith McCandless samen met een groep coaches die werken om MRSA-transmissies in ziekenhuizen te elimineren: Sharon Benjamin, Kevin Buck, Lisa Kimball, Curt Lindberg, Jon Lloyd, Mark Munger, Jerry Sternin, Monique Sternin en Margaret Toth. Geïnspireerd door het werk van Jerry en Monique Sternin in Positive Deviance.