Impromptu-netwerken

Deel snel uitdagingen en verwachtingen, maak nieuwe connecties.

Wat wordt mogelijk gemaakt?

Je kan putten uit nieuwsgierigheid en talent door een groep te helpen de aandacht te vestigen op problemen die ze willen oplossen. Een productief patroon van betrokkenheid wordt vastgesteld als het wordt gebruikt aan het begin van een werksessie. Losse maar krachtige verbindingen worden in 20 minuten (of minder) gevormd door interessante vragen te stellen. Iedereen draagt bij aan het vormgeven van het werk, het samen merken van patronen en het ontdekken van lokale oplossingen.

5 structurele elementen – Minimum Specificatie

1. Uitnodiging structureren

Voorbeeldvragen:

 • “Welke grote uitdaging breng je naar deze bijeenkomst?”
 • “Wat hoop je te krijgen van en te geven aan deze groep of community? “

2. Hoe de ruimte is gerangschikt en welke materialen nodig zijn

 • Open ruimte zonder obstakels, zodat deelnemers in paren kunnen staan ​​en rond kunnen draaien om andere gesprekspartners te vinden

3. Hoe participatie wordt verdeeld

 • Iedereen tegelijk met dezelfde hoeveelheid tijd (er is geen limiet voor de grootte van de groep!)
 • Iedereen heeft een gelijke kans om bij te dragen

4. Hoe groepen zijn samengesteld

 • Per paar
 • Nodig mensen uit om met vreemden te praten of in het geval van collega’s, mensen in andere groepen / of functies te vinden die anders zijn dan de hunne

5. Volgorde van stappen en tijdsindeling

 • In elke ronde, 2 minuten per persoon om de vragen te beantwoorden (4-5 min. per ronde)
 • Drie rondes

WAAROM? doeleinden

 • Initieer de deelname onmiddellijk voor iedereen, op voorwaarde dat de vragen interessant zijn
 • Zorg voor meer betrokkenheid bij uitdagingen 
 • Nodig verhalen uit om te verdiepen als ze worden herhaald
 • Help verlegen mensen om op te warmen en mee te doen
 • Erken individuele bijdragen aan oplossingen
 • Benadruk de kracht van losse en nieuwe connecties
 • Suggereer dat kleine dingen een groot verschil kunnen maken

Tips en valkuilen

 • Gebruik 1 vraag om uit te dagen en 1 vraag om te geven en nemen
 • Stel vragen die deelnemers uitnodigen om de richting van hun werk vorm te geven
 • Gebruik Impromptu-netwerken voordat je vergaderingen en conferenties begint
 • Gebruik een geluidsignaal (bijv. Tingsha bel) om deelnemers van de eerste naar de tweede en derde rondes te verplaatsen
 • Stel vragen die open zijn maar niet te breed
 • Nodig uit voor “serieus” spelen
 • Doe drie rondes, niet een of twee
 • Als u ervoor kiest om de output te delen, doe dit dan zorgvuldig en bewaar de vertrouwelijkheid

Riffs en variaties

 • Speel met verschillende vragen: “Welk probleem probeer je op te lossen? Welke uitdaging blijft hangen bij onze laatste ontmoeting? Welk vermoeden probeer je te bevestigen?”
 • Een groep buiten een vergaderruimte brengen verhoogt de fun-factor
 • Link naar “Sociale Netwerken
 • Nodig de deelnemers uit om een ​​eenvoudig plan voor follow-up te maken via 15% oplossingen
 • Maak het sneller, afhankelijk van je schema
 • Probeer een levendige variant genaamd “Liquid Courage” (ontwikkeld door Jamie Owens – oprichter van More Than An Option, Inc. en Keith McCandless). Nodig elke persoon in zijn / haar paar uit om deze open zinnen binnen 1 minuut of minder af te maken: 
  • “Al was het maar …”
  • “Ze verplichten me om … “
  • “Ik moet …” 
  • “… dat is gewoon zoals het is. “
  • “Als ze zouden … dan zou ik …!”

Voorbeelden

 • Voor het maken van diepere connecties op de eerste dag van de les, hebben professoren hun studenten gevraagd: “Waarom koos je ervoor om deze klas bij te wonen? Wat wil je leren van en bieden aan je medestudenten van deze klas? “
 • Om een ​​cross-functionele, interdisciplinaire leersessie te starten, heeft Tim Jaasko-Fisher Impromptu Networking gebruikt met rechters, advocaten, griffiers en maatschappelijk werkers. Zie: “Fixing a Broken Child Welfare System” in deel drie in het boek: Verhalen uit de praktijk.
 • Voor het verbinden van wijdverspreide innovators en ongelijksoortige prototypen tussen leden van het “Innovation Learning Network”. Zie: “De toekomstige zorgpraktijk uitvinden” in deel drie in het boek: verhalen uit de praktijk.

Attributie: Liberating Structure ontwikkeld door Henri Lipmanowicz en Keith McCandless. Geïnspireerd door June Holley, netwerkwever.

Impromptu Netwerken
Impromptu Netwerken