Geïntegreerde autonomie

Er zijn twee soorten waarheden. Er zijn oppervlakkige waarheden, waarvan het tegendeel duidelijk verkeerd is. Maar er zijn ook diepzinnige waarheden, waarvan het tegenovergestelde gelijk is.

Niels Bohr

Ga van “een van beide- of” naar robuuste” beide- en” oplossingen.

Wat wordt mogelijk gemaakt?

U kunt een groep helpen om van een van beide- of conflicten naar beide – en strategieën en oplossingen te gaan. U kunt iedereen aanspreken op een scherpere strategische visie, wederzijds begrip en samenwerking door het voordeel te halen dat het zowel meer geïntegreerd als meer autonoom is.

Het bijwonen van paradoxen zal mogelijkheden onthullen voor grote sprongen in de uitvoering door het aanpakken van vragen als:

Welke mix van integratieve controle en autonome vrijheid zal ons doel bevorderen?

Waar komen onze behoeften aan wereldwijde trouw en consistentie tegemoet aan de behoeften aan lokale aanpassing en creatief aanpassingsvermogen?

Dit maakt het mogelijk om bipolaire veranderingen in strategie te vermijden die vaak door veel organisaties worden ervaren.

Vijf structurele elementen – Minimum Specificaties

1. Uitnodiging structureren

 • Nodig uw groep uit om de vragen te onderzoeken: 
  • “Zal ons doel het best gediend zijn door grotere lokale autonomie, maatwerk, concurrentie en vrijheid tussen eenheden / locaties?” 
  • Of “zal ons doel het best worden gediend door verhoogde integratie, standaardisatie en controle tussen eenheden / locaties? Of allebei?”

2. Hoe de ruimte is gerangschikt en welke materialen nodig zijn

 • Stoelen voor mensen om te zitten in groepen van 4, met of zonder kleine tafels
 • Een “Geïntegreerde Autonomie Worksheet” voor elke deelnemer en een groot werkblad aan de muur.
 • Papier voor het vastleggen van activiteiten en actiestappen

3. Hoe participatie wordt verdeeld

 • Alle centrale leiders en lokale leiders die betrokken zijn bij de uitdaging, zijn inbegrepen
 • Iedereen heeft een gelijke kans om bij te dragen

4. Hoe groepen zijn samengesteld

 • Individueel om onderwerpen te genereren
 • Kleine groepen van 4
 • Hele groep

5. Volgorde van stappen en tijdtoewijzing

 • Introduceer het idee van Geïntegreerde ~ Autonomie voor het betreffende onderwerp door te vragen: “Hoe kunnen we tegelijkertijd meer geïntegreerd en meer autonoom zijn?” Heb voorbeelden uit het verleden klaar om te delen (5 minuten)
 • Gebruik 1-2-4-iedereen om een ​​lijst met activiteiten te genereren die aandacht vereisen door te vragen: “Waar zit de spanning tussen onze wens om te standaardiseren en het verzoek om meer aanpassingen of autonomie?” (10 minuten)
 • Vraag de deelnemers om in groepen van 4 te werken en kies een activiteit uit de lijst en vraag: “Wat is de reden om het te standaardiseren? Wat is de reden om het aan te passen?” (10 minuten)
 • Gebruik 1-2-4 om actiestappen te ontwikkelen die standaardisatie bereiken. Gebruik 1-2-4 om actiestappen te ontwikkelen die maatwerk bereiken. (10 minuten)
 • Vraag: “Welke acties stimuleren zowel standaardisatie (groep A) als maatwerk (groep C)?” Zie onderstaande werkblad. (5 minuten)
 • Vraag: “Welke wijzigingen of creatieve ideeën kunnen worden aangenomen om sommige acties van groep A naar groep B of van groep C naar groep B te verplaatsen?” Zie onderstaande werkblad. (15 minuten)
 • Gebruik 1-2-4-iedereen en geef prioriteit aan de meest veelbelovende acties die zowel integratie als autonomie bevorderen (10 minuten)
 • Verfijn actiestappen door enkele effectieve Liberating Structures-reeksen te ontwikkelen
Geïntegreerde Autonomie

WAAROM? doeleinden

 • Ontwikkel innovatieve strategieën om vooruit te komen.
 • Vermijd wild of “bipolaire” schommelingen in beleid, programma’s of structuren.
 • Identificeer de complementaire maar toch paradoxale paren die belangrijk zijn en beheer de paradoxale beslissingen productief.
 • Evalueer beslissingen door te vragen: “Zijn we aan beide kanten aan het opdoen of tegemoet komen?”
 • Evalueer en start nieuwe strategieën

Tips en valkuilen

 • Een productieve startvraag heeft balans en zorgt voor nieuwsgierigheid of een zoektocht naar wat werkt. Vermijd het slecht of minder waardevol maken van de wicked vraag voor succes, zoals:
 • “Hoe kan onze inspanning om één geïntegreerde organisatie te zijn de lokale autonomie in de war schoppen?”
 • In plaats daarvan maak je je vraag even dankbaar aan beide kanten:
 • “Hoe komt het dat we allebei geïntegreerd en autonoom zijn in onze huidige activiteiten?”
 • Maak gebruik van de praktijkervaring en verbeeldingskracht bij het stellen van vragen zoals: “Hoe kunnen we meer van beide doen?”
 • Het doel is getrouwheid in een paar algemene kernattributen en -differentiatie in elke lokale omgeving
 • Lachen en gekreun (bijv. Arrgh) helpen om de voortgang te identificeren
 • Mogelijk moet je de groep aanmoedigen om tegelijkertijd veel experimenten uit te proberen
 • Er zijn vaak geen snelle oplossingen en u moet wellicht periodiek terugkeren naar de uitdaging met extra iteraties van Geïntegreerde ~ Autonomie
 • Wanneer je begint, is de creatieve spanning tussen de centrale en de lokale zijden relatief onzichtbaar. Als de groep vastloopt of ruzie begint te maken, vertel dan aan beide kanten om de “pet” van de andere kant op te zetten en het tegenovergestelde standpunt te verdedigen.

Riffs en variaties

 • Vooruitgang boeken met Geïntegreerde ~ Autonomie kan verschuiven wat mogelijk is voor de hele organisatie als mensen beginnen te begrijpen dat wat hen helpt om een ​​bepaalde uitdaging aan te gaan, over de hele linie geldt. Wanneer dit gebeurt, gebruik Min Specs om dieper in must dos en not-must-do te gaan
 • Vervang samenwerking en concurrentie voor integratie en autonomie

Voorbeelden

 • Voor ziekenhuis-systeemleiders om de inhoud van nieuwe beheerscontracten voor kleine ziekenhuizen in dezelfde regio te ontwikkelen
 • Voor een groep politieke leiders die proberen te formuleren wat op federaal niveau moet worden geregeld en wat lokaal moet worden besloten
 • Voor experts op het gebied van infectiebeheersing die proberen een ziekenhuisbrede beleidslijn te maken die unit-based innovaties niet afremt

Attributie: Liberating Structure ontwikkeld door Henri Lipmanowicz en Keith McCandless.