25:10 crowdsourcing

Snel de meest krachtige, bruikbare ideeën van een groep genereren en selecteren.

Realiteit is slechts een consensueel voorgevoel.

Lily Tomlin

Wat wordt mogelijk gemaakt?

Je kunt een grote groep mensen helpen hun gewaagde ideeën voor actie in 30 minuten of minder te genereren en sorteren! Met 25/10 Crowd Sourcing kun je innovaties ‘op en neer’ verspreiden, terwijl iedereen de patronen opmerkt die naar voren komen.

Hoewel het leuk, snel en ongedwongen is, is het een serieuze en valide manier om een ongecensureerde reeks gewaagde ideeën te genereren en vervolgens de wijsheid van de hele groep te gebruiken om de top tien items te identificeren. Verrassingen komen vaak voor!

Een alternatief voor de klassieke dot-voting!

Vijf structurele elementen – Minimale Specificatie

1. Uitnodiging structureren

Nodig deelnemers uit om groot en gewaagd te denken en de meest aantrekkelijke van hun ideeën samen te ontdekken door te vragen: 

“Als je tien keer stoutmoediger zou zijn, welk groot idee zou je dan aanbevelen? Welke eerste stap zou je nemen om aan de slag te gaan?”

2. Hoe de ruimte is gerangschikt en welke materialen nodig zijn

 • Open ruimte zonder stoelen of tafels
 • Deelnemers zullen staan ​​en door mekaar stappen
 • Indexkaarten, één voor elke deelnemer

3. Hoe participatie wordt verdeeld

 • Iedereen is inbegrepen en neemt tegelijkertijd deel
 • Iedereen heeft een gelijke kans om bij te dragen

4. Hoe groepen zijn samengesteld

 • Individueel om een ​​gedurfd idee en een eerste stap te genereren en op een indexkaart (2 post-its op mekaar werkt ook) te schrijven
 • Iedereen staat recht om kaarten rond te geven
 • Per paar om gedachten uit te wisselen
 • Individueel om te scoren van de kaart die de deelnemers in hun hand hebben
 • Hele groep voor het delen van de hoogste eindscores en ideeën

5. Volgorde van stappen en tijdtoewijzing

 • Verklaar het proces:
  • Ten eerste schrijft elke deelnemer op een indexkaart zijn of haar gewaagde idee en eerste stap.
  • Dan gaan de mensen rond en worden kaarten van persoon op persoon doorgegeven. “Door mekaar stappen en kaartje doorgeven”. Niet lezen.
  • Wanneer de bel gaat, stoppen mensen met het doorgeven van kaarten en paren om gedachten uit te wisselen over de kaarten in hun handen. [Een andere goede optie is om de kaart te lezen zonder te praten]. 
  • Vervolgens beoordelen deelnemers individueel het idee / de stap op hun kaart met een score van 1 tot 5 (1 voor laag en 5 voor hoog) en schrijven dit op de achterkant van de kaart. Dit wordt ‘Lezen en Scoren‘ genoemd.
  • Wanneer de bel gaat, worden de kaarten een tweede maal “Doorgegeven” totdat de bel gaat en de cyclus “Lezen en Scoren” wordt herhaald.
  • Dit gebeurt voor een totaal van vijf scoor rondes.
  • Aan het einde van de 5e cyclus maken de deelnemers de som van de vijf scores en schrijven deze op de achterkant van de laatste kaart die ze vasthouden.
  • Ten slotte worden de ideeën met de top tien scores geïdentificeerd en gedeeld met de hele groep. (3 minuten)
 • Demonstreer een wissel-en-scoor interactie met behulp van een voorbeeldkaart om te verduidelijken wat er tijdens het door mekaar gaan wordt verwacht, namelijk het niet lezen van de kaarten, waarbij de kaarten alleen van persoon tot persoon worden doorgegeven, zodat elke persoon maar één kaart in handen heeft. Het proces kan voor sommige mensen verwarrend zijn (2 minuten)
 • Nodig elke deelnemer uit om een ​​groot idee en eerste stap op zijn of haar kaart te schrijven (5 minuten)
 • Voer vijf inwissel- en scoor rondes van 3 minuten uit met tussentijd (en wat wat plezier) tussendoor (15 minuten)
 • Vraag de deelnemers om de 5 scores op te tellen en op de achterkant van de kaart die ze vasthouden op te schrijven
 • Vind de best scorende ideeën met de hele groep door een aftelling te doen. Vraag: “Wie heeft er een 25?” Nodig elke deelnemer, indien aanwezig, uit met een kaart met score 25 om het idee en de actiestap voor te lezen. Ga verder met “Wie heeft een 24?”, “Wie heeft een 23” …. Stop wanneer de top tien ideeën zijn geïdentificeerd en gedeeld. (5 minuten)
 • Sluit af met de vraag: “Wat trok je aandacht rond 25/10?” (2 minuten)

WAAROM? doeleinden

 • Ontwikkel het vermogen van een groep om snel hun eigen zeer diverse bronnen van wijsheid aan te spreken
 • Verkrijg resultaten die waarschijnlijker zijn omdat ze transparant van binnenuit zijn gegenereerd en zonder opgelegd advies
 • Zorgt voor synergie tussen verschillende opvattingen terwijl een samenhang zich opbouwt
 • Moedig beginnende innovators aan moedig te denken en praktische eerste stappen en toetsbare hypotheses te bedenken
 • Creëer een omgeving waarin goede ideeën en gerichte experimenten kunnen opborrelen

Tips en vallen

 • Een deel van de score kan onregelmatig zijn. Als een deelnemer aan het einde van de vijfde ronde een kaart heeft met meer of minder dan vijf scores, vraagt ​​u de deelnemer om het gemiddelde van de scores te berekenen en dit gemiddelde met 5 te vermenigvuldigen.
 • Nodig de groep uit om één groot idee en eerste stap te kiezen en het te herzien zodat het nog duidelijker en overtuigender wordt uitgedrukt
 • Stel een serieus leuke maar duidelijke beoordelingsschaal voor, bijvoorbeeld: 1 = “meest waardeloze idee ooit” tot “5 = daar ben ik volledig wild van”. Het publiek moet het beoordelingssysteem begrijpen en ermee akkoord gaan als het voor beslissingen wordt gebruikt.
 • Wanneer je begint en een wissel-en-scoor interactie toont, neem je de tijd en vraag je om feedback, vooral als het een grote groep betreft.
 • Om het moeilijk te maken om te kijken naar scoren uit eerdere rondes, bedek de achterkant van een kaart met een Post-it-notitie
 • Plaats alle kaarten op een muur of op flipchart, met de hoogst scorende kaarten bovenaan

Riffs en variaties

 • Ga naar het ontwikkelen van actieplannen of vervolg met een Open Space met de top 10 items
 • Geef meer score-gewicht aan ideeën of experimenten met toetsbare hypothesen. Met welk bewijs zou je idee werken? Hoe test je je idee?
 • Doe een tweede ronde van 25/10 Crowd Sourcing met anderen die niet in de huidige groep zitten (ook bekend als Cloud Sourcing!)
 • Neem 25/10 Crowd Sourcing op aan het begin en het einde van een vergadering
 • Plaats de Top 10 items in een Overeenkomst-Zekerheidsmatrix of in een Ecocycle
 • In plaats van om gedurfde ideeën te vragen, vraag je: “Als je een beslissing die je tegenhoudt ongedaan kunt maken, wat zou dat dan zijn? Wat is je eerste stap om het ongedaan te maken?
 • In plaats van gedurfde ideeën, vraag je: “Wat hoop je dat er in de toekomst kan gebeuren? Welke praktische eerste stap kunt u nu nemen om de balans in deze richting te brengen?

Voorbeelden

 • Voor het prioriteren van ideeën van de community na een Open Space Technology of “Unconference” (deelnemersgestuurde) vergadering
 • Voor het verlichten van gewaagde ideeën aan het begin van een conferentie of een vergadering van een taskforce
 • Voor het afronden van een belangrijke vergadering
 • Voor een slotcirkel om ideeën te delen en banden tussen groepsleden te versterken. Zie ‘Competenties ontwikkelen voor artseneducatie’ in deel drie: verhalen uit het veld.

Attributie: Liberating Structure ontwikkeld door Henri Lipmanowicz en Keith McCandless. Geïnspireerd door improvisationalisten, waaronder Keith Johnstone.

25:10 crowd sourcing
25:10 crowd sourcing