Panarchy

Begrijpen hoe embedded systemen interactief, evoluerend, verspreidend innovatief en transformerend werken.

Als een levend systeem aan een slechte gezondheid lijdt, is de remedie om het met meer met zichzelf te verbinden.

Francisco Varella

Wat wordt mogelijk gemaakt?

U kunt een grote groep mensen helpen obstakels en kansen te identificeren voor het verspreiden van ideeën of innovaties op vele niveaus.

Panarchy stelt mensen in staat te visualiseren hoe systemen zijn ingebed in systemen en helpt hen te begrijpen hoe deze onderlinge afhankelijkheden de verspreiding van veranderingen beïnvloeden. Deelnemers worden meer alert op kleine veranderingen die kunnen helpen bij het verspreiden van ideeën naar andere systeemniveaus; ze leren hoe verschuivingen op grotere of lagere systeemniveaus middelen vrijmaken om hen op een ander niveau te helpen.

Met een betere waardering van de Ecocycle-dynamiek in het spel, creëert de groep “opportuniteit mogelijkheden” voor innovaties om zich over verschillende niveaus en over grenzen heen te verspreiden.