Ontwerp storyboards

Definieer stap voor stap elementen voor het samenbrengen van vergaderingen tot productieve eindpunten.

Wat wordt mogelijk gemaakt?

De meest voorkomende oorzaken van disfunctionele vergaderingen kunnen worden geëlimineerd: onduidelijk doel of gebrek aan een gemeenschappelijk probleem, tijdverspilling, beperkte deelname, afwezige stemmen, groepsdenken en gefrustreerde deelnemers.

Het proces van het ontwerpen van een storyboard trekt een doel naar voren dat duidelijker wordt omdat het samen gaat met congruente microstructuren. Het laat zien wie er betrokken moet worden voor een succesvolle implementatie.

Storyboards nodigen ontwerpdeelnemers uit om zorgvuldig alle micro-organiserende elementen te definiëren die nodig zijn om hun doel te bereiken: een structurerende uitnodiging, ruimte, materialen, participatie, groepsconfiguraties en facilitering en een tijdschema.

Voorbeeldontwerp van een storyboard voor een meeting.

Storyboards voorkomen dat mensen vergaderingen starten en uitvoeren zonder een expliciet ontwerp. Goede ontwerpen leveren beter dan verwachte resultaten op door stilzwijgende en latente bronnen van innovatie aan te boren.