Minimale specificaties

Geef alleen de absolute “Must do’s” en “Must not do’s” op voor het bereiken van een doel.

Een ontwerper weet dat perfectie wordt bereikt, niet wanneer er niets meer aan toe te voegen is, maar wanneer er niets meer is dat kan worden weggenomen.

Antoine de Saint-Exupery

Wat wordt mogelijk gemaakt? 

Door enkel het minimumaantal eenvoudige regels op te geven, de Minimale Specificaties die ABSOLUUT moeten worden gerespecteerd, kunt u een groep vrij laten om te innoveren. Het respecteren van de Minimale Specificaties zal ervoor zorgen dat innovaties zowel doelgericht als verantwoordelijk zijn. Net als de tien geboden zijn Minimale Specificaties beperkingen die mogelijkheden scheppen: ze geven alleen details weer van “must do’s” en “must donts”. U elimineert de rommel van niet-essentiële regels, namelijke de Maximale Specificaties die innovatie in de weg staan. Vaak zijn twee tot vijf Minimale Specificaties voldoende om de prestaties te verbeteren door meer vrijheid EN meer verantwoordelijkheid toe te voegen aan het gemeenschappelijk begrip van de groep over wat het moet doen om vooruitgang te boeken. Vanuit hun ervaring in het veld, zullen de deelnemers Minimale Specificaties samen vormgeven en aanpassen, en werken ze als één. Het volgen van de regels maakt het voor de groep mogelijk om wild te gaan!