Improv prototyping

Ontwikkel effectieve oplossingen voor chronische uitdagingen terwijl je serieus plezier hebt.

Wat wordt mogelijk gemaakt?

Je kunt een groep betrekken om te leren en snel te verbeteren door tegelijkertijd op drie kennisniveaus te werken: (1) expliciete kennis gedeeld door de deelnemers; (2) stilzwijgende kennis ontdekt door het observeren van elkaars prestaties; en (3) latente kennis, d.w.z. nieuwe ideeën die naar voren komen en gezamenlijk worden ontwikkeld.

Deze krachtige combinatie kan de bron zijn van transformatie ervaringen en is tegelijkertijd serieus leuk. Deelnemers identificeren en handelen oplossingen uit voor chronische of ontmoedigende problemen. Een gevarieerde mix van mensen wordt uitgenodigd om eenvoudige elementen te dramatiseren die werken om een probleem op te lossen. Innovaties die worden weergegeven in de Improv-schetsen worden stapsgewijs samengesteld uit stukken of brokken die afzonderlijk of samen kunnen worden gebruikt.

Het is een speelse manier om heel serieus werk gedaan te krijgen!