Helpende heuristieken

Beoefen progressieve methoden om anderen te helpen, hulp te ontvangen en om hulp te vragen.

Je kunt iemand niet permanent helpen door voor hen iets te doen wat ze zelf kunnen en moeten doen.

Abraham Lincoln

Wat wordt mogelijk gemaakt?

Deelnemers kunnen inzicht krijgen in hun eigen patroon van interactie en gewoonten. Helpende heuristieken maken het voor hen mogelijk om te ervaren hoe zij kunnen kiezen om hun samenwerking met anderen te veranderen door gebruik te maken van een reeks praktische methoden. Heuristieken zijn snelkoppelingen die mensen helpen identificeren wat belangrijk is bij het aangaan van een nieuwe situatie. Ze helpen hen een dieper inzicht in hun eigen interactiepatronen te ontwikkelen en sneller slimmere beslissingen te nemen. Een reeks korte uitwisselingen onthult heuristieken of eenvoudige vuistregels voor productieve hulp.

Probeer ze uit!