Geïntegreerde autonomie

Ga van “een van beide- of” naar robuuste” beide- en” oplossingen.

Er zijn twee soorten waarheden. Er zijn oppervlakkige waarheden, waarvan het tegendeel duidelijk verkeerd is. Maar er zijn ook diepzinnige waarheden, waarvan het tegenovergestelde gelijk is.

Niels Bohr

Wat wordt mogelijk gemaakt?

U kunt een groep helpen om van een van beide- of conflicten naar beide – en strategieën en oplossingen te gaan. U kunt iedereen aanspreken op een scherpere strategische visie, wederzijds begrip en samenwerking door het voordeel te halen dat het zowel meer geïntegreerd als meer autonoom is. Het bijwonen van paradoxen zal mogelijkheden onthullen voor grote sprongen in de uitvoering door het aanpakken van vragen als: Welke mix van integratieve controle en autonome vrijheid zal ons doel bevorderen? Waar komen onze behoeften aan wereldwijde trouw en consistentie tegemoet aan de behoeften aan lokale aanpassing en creatief aanpassingsvermogen? Dit maakt het mogelijk om bipolaire veranderingen in strategie te vermijden die vaak door veel organisaties worden ervaren.