Gehoord, gezien, gerespecteerd

Oefen diepgaander luisteren en empathie met collega’s.

Empathie verwijdert de belemmeringen naar actie op een manier die inclusief is. Het creëert kracht door samenwerking en co-creatie, en lost op wat geknoopt en gebonden is.

Dominic Barter

Wat wordt mogelijk gemaakt? 

Je kunt de empathische capaciteit van deelnemers bevorderen om ‘in de schoenen van anderen’ te lopen. Veel situaties hebben geen onmiddellijke antwoorden of duidelijke oplossingen. Het herkennen van deze situaties en het reageren met empathie kan het ‘culturele klimaat’ verbeteren en vertrouwen tussen groepsleden opbouwen. “Gehoord, gezien, gerespecteerd” helpt mensen te leren reageren op manieren die niet te veel beloven of beheersen. Het helpt leden van een groep om ongewenste patronen op te merken en samen te werken bij het overschakelen naar meer productieve interacties. Deelnemers ervaren de praktijk van meer mededogen en de voordelen die dit teweegbrengt.