1-2-4-iedereen

Betrek iedereen tegelijkertijd bij het genereren van vragen, ideeën en suggesties

Wat wordt mogelijk gemaakt?

U kunt iedereen onmiddellijk betrekken, ongeacht hoe groot de groep is. U kunt sneller dan ooit meer betere ideeën genereren. U kunt tappen uit de knowhow en de verbeeldingskracht op grote schaal en putten uit ongekende bronnen. Een open, generatieve conversatie ontvouwt zich. Ideeën en oplossingen worden op een snelle manier gefilterd. Het belangrijkste is dat de deelnemers de ideeën bezitten, dus de deelnemers voelen zich verantwoordelijk voor opvolging en implementatie. Geen buy-in strategieën nodig! Eenvoudig en elegant!

5 structurele elementen – Minimum Specificatie

1. Uitnodiging structureren

 • Stel een vraag als antwoord op het aanbrengen van een probleem, of als reactie op een probleem dat moet worden opgelost of een voorstel dat wordt ingediend
 • (bijv. Welke kansen zie je voor het aanpakken van de uitdaging? Hoe zou je met deze situatie omgaan? Welke ideeën of acties zijn er? Wat raadt jij aan?)

2. Hoe de ruimte is gerangschikt en welke materialen nodig zijn

 • Onbeperkt aantal groepen
 • Ruimte voor deelnemers om face-to-face te werken per paar en in groepen van 4
 • Stoelen en tafels optioneel
 • Papier voor deelnemers om waarnemingen en inzichten te noteren

3. Hoe participatie wordt verdeeld

 • Iedereen in de groep is inbegrepen (vaak niet de facilitator)
 • Iedereen heeft een gelijke kans om bij te dragen

4. Hoe groepen zijn samengesteld

 • Begin alleen, dan in paren, dan per 4 en uiteindelijk als een hele groep

5. Volgorde van stappen en tijdsindeling

 • Stille zelfreflectie individueel over een gedeelde uitdaging, gekaderd als een vraag (bijv. Welke kansen zie je om vooruitgang te boeken bij deze uitdaging? Hoe ga je om met deze situatie? Welke ideeën of acties beveel je aan?) (1 minuut)
 • Genereer ideeën in paren, voortbouwend op ideeën uit zelfreflectie (2 minuten)
 • Deel en ontwikkel ideeën van je paar in viertallen (merk overeenkomsten en verschillen op) (4 minuten)
 • Vraag: “Wat is één idee dat opviel in je gesprek?” Elke groep deelt één belangrijk idee met iedereen (herhaal deze cyclus indien nodig) (5 minuten)

WAAROM? doeleinden

 • Betrek elk individu bij het zoeken naar antwoorden
 • Vermijd te veel hulp en de vicieuze cirkel van overheersing en afhankelijkheid
 • Maak veilige ruimtes voor expressie, verminder machtsverschillen
 • Een uitdrukking van “stille” gesprekken en breid de diversiteit uit
 • Verrijk de kwaliteit van waarnemingen en inzichten vóór het delen
 • Bouw op natuurlijke wijze naar consensus of gemeenschappelijk begrip

Tips en valkuilen

 • Zorg ervoor dat de stille zelfreflectie gebeurd vóór gesprekken per paar
 • Vraag iedereen zijn ideeën op te schrijven tijdens de stille zelfreflectie
 • Gebruik een geluid voor het aankondigen van overgangen naar een volgende stap
 • Blijf bij de precieze timing, doe nog een ronde als dat nodig is
 • In een grote groep tijdens het delen met iedereen: beperk het aantal gedeelde ideeën tot 3 of 4
 • Gebruik in een grote groep een facilitator om de output te verzamelen die niet wordt gedeeld
 • Nodig elke groep uit om één inzicht te delen, maar niet om de reeds gedeelde inzichten te herhalen
 • Houd het genereren van ideeën apart uit de grotere groepsdiscussie
 • Enige beoordeling uitstellen; maak ideeën visueel; probeer nieuwe manieren uit!
 • Wanneer je voelt dat de productiviteit / creativiteit vermindert, ga over naar een andere expressievorm (bijv. Improvisatie, schetsen, verhalen vertellen)
 • Behoud strikt de regel van één gesprek tegelijk in de hele groep, maak hier een duidelijke afspraak over
 • Doe een tweede ronde als je niet genoeg diepgang hebt!

Riffs en variaties

 • Grafisch inzichten capteren wanneer deze uit de groepen komen
 • Gebruik Post-it.-notities in ronde 2 en 3
 • Koppel ideeën die opduiken met Design Storyboards, Improv Prototyping, Ecocycle Planning
 • Ga van groepen van 4 naar groepen van 8 met consensus in gedachten. Op deze manier maak je een 1-2-4-8-iedereen! (Collega Liz Rykert noemt deze Octopus)

Voorbeelden

 • Gebruik 1-2-4-iedereen na een toespraak of presentatie, wanneer het belangrijk is om feedback te krijgen op een rijkere manier (vragen, opmerkingen en ideeën), in plaats van het publiek te vragen: “Heeft u nog vragen?”
 • Een groep managers gebruikte twee ronden van 1-2-4-iedereen om hun niet-productieve wekelijkse vergadering nieuw leven in te blazen.
 • Voor een spontaan gesprek dat begint nadat het onderwerp van een vergadering is aangekondigd
 • Voor een groep die is samengebracht om een ​​probleem of een innovatieopportuniteit aan te pakken
 • Voor het ontsluiten van een discussie die disfunctioneel is geworden of vastloopt
 • In plaats van een leider die mensen ‘vertelt’ wat ze moeten denken en doen (vaak niet zo bedoeld)
 • Voor een groep die overmatig wordt beïnvloed door zijn leider
 • Lees het verhaal van Craig Yeatman in deel drie van het boek: “Verhalen uit de praktijk over het gebruik van 1-2-4-iedereen om een ​​beslissing in een fusie te helpen beheren”, “Inclusieve besluitvorming met hoge inzet, gemakkelijk gemaakt”.

Attributie: Liberating Structure ontwikkeld door Henri Lipmanowicz en Keith McCandless